Home » Home Elevators

Home Elevators

Catalogue thang máy gia đình – Home elevator Catalogue

  • Tải trọng: 200 kg
  • Số người: 3
  • Tốc độ: Lên – 20m/phút; Xuống – 30m/phút
  • Hành trình tối đa: 13m

Nhấn Fullscreen để xem ở chế độ toàn màn hình

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.9/5 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Home Elevators, 4.9 out of 5 based on 8 ratings
r(); ?>