Home » Tiêu chuẩn an toàn

Tiêu chuẩn an toàn

1. TCVN 5744: 1993 Thang máy – Yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng

2. TCVN 5866: 1995 Thang máy – Cơ cấu an toàn cơ khí

3. TCVN 5867: 1995 Thang máy – Cabin, đối trọng, ray dẫn hướng – Yêu cầu an toàn

4. TCVN 6395: 1998 Thang máy điện – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt (Đang cập nhật)

5. TCVN 6396: 1998 Thang máy thuỷ lực – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt (Đang cập nhật)

6. TCVN 6397: 1998 Thang cuốn và băng chở người – Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt (Đang cập nhật)

7. TCVN 6904: 2001 Thang máy điện – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt (Đang cập nhật)

8.  TCVN 6905: 2001 Thang máy thuỷ lực – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt (Đang cập nhật)

9.  TCVN 6906: 2001 Thang cuốn và băng chở người – Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt (Đang cập nhật)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tiêu chuẩn an toàn, 4.5 out of 5 based on 2 ratings